top of page

TULEVAISUUDEN LENTOLIIKENNE JA eVTOL

SL Flight Training | Salpauslento on kansainvälisesti mukana lentoliikenteen innovaatioiden ja sähkölentämisen kehitystyössä alan edistämiseksi. Tavoitteenamme on lisätä tulevaisuuden sähkölentoliikenteeseen keskittynyttä tietoisuutta ja ymmärrystä, sekä olla mukana rakentamassa ilmailun murrokseen liittyvää koulutusta konkreettisesti.

 

Sähköinen lentäminen on varteenotettava tulevaisuuden vaihtoehto Suomessa, mutta sen edistäminen vaatii laajaa yhteistyötä, joka tähtää uuden teknologian käyttöönottoon ja ilmaliikenteen toimintamallien uudistamiseen. Suomessa sähköiselle lentämiselle on otolliset olosuhteet ja sähköiset lentolaitteet luovat mahdollisuudet esimerkiksi maakuntalentojen kustannustehokkaammalle operoinnille.

LENTOLIIKENTEEN EVOLUUTIO

Sähköinen lentäminen alkaa pienistä, 2-6 hengen ilma-aluksista sekä lyhyen kantaman tavarakuljetuksiin hyödynnettävästä kalustosta. Akkuteknologian kehittyessä lentokoneiden kapasiteetti ja kantama kasvavat ja Pohjoismaissa sähköisen lentämisen kysyntä tulee muodostumaan valtaosin  matkailun ja teollisuuden tarpeista. Matkailussa ja rahtikuljetuksissa sähköinen lentäminen tulee luomaan puitteet kestävien ja vastuullisten konseptien luomiseksi.

Liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen Traficom julkaisi kesäkuussa 2022 Sähköinen lentäminen Suomessa -selvityksen.  Yhdysvalloissa eVTOL lentolaitteilla operoitavien kaupallisten lentojen odotetaan alkavan vuonna 2024. Euroopan Unionin lentoturvallisuusvirasto EASA tulee määrittämään viranomaisen määräyspohjan ja koulutusvaatimukset Euroopassa ja Suomessa lentoliikenteeseen hyväksyttävien eVTOL sähköhelikoptereiden osalta lähitulevaisuudessa. Suomessa sähkölentojen arvellaan alkavan 2020 -luvun loppupuolella.

KOULUTUSTARPEET

Advanced Air Mobility (AAM) ja ilmailualan murroksen kynnyksellä kehittyvät sähköiset vertikaalisesti nousevat ja laskeutuvat lentokoneet (eVTOL -lentolaitteet) tulevat kasvattamaan koulutustarvetta niin ilmailualalla yleisesti kuin lentoliikenteeseen liittyvien sidosryhmien parissa. 

Valmistaudumme ilmailualan sähköistymiseen tekemällä kansainvälistä yhteistyötä alan edistyneimpien lentokonevalmistajien sekä asiantuntijoiden kanssa. Sähköisen lentämisen edistämiseen ja kehitystyöhön liittyy oleellisesti kansainvälistä tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaa sekä pilotointia. Sähköiselle lentämiselle on kehitteillä sääntely, joka ottaa huomioon sen erityispiirteet. Muilta osin tällä hetkellä sovelletaan yleisesti ilma-aluksia ja lentotoimintaa koskevia sääntöjä.

Järjestämme alaan liittyviä webinaareja, seminaareja sekä räätälöityjä kokonaisuuksia ilmailualan ammattilaisille, sidosryhmille sekä alasta kiinnostuneille. Vierailemme säännöllisesti alan konferensseissa ja seuraamme sähkölentämisen kehitystä aktiivisesti, ja jaamme mielellämme aiheeseen liittyvää asiantuntemusta edistääksemme alan kehitystä Suomessa. Tavoitteenamme on olla ensimmäisten joukossa tarjoamassa myös lentäjäkoulutusta sähköistyviin lentolaitteisiin kun EASA määrittää tulevaisuudessa koulutusvaatimukset eVTOL lentokoneisiin.

Järjestämme seuraavan maksuttoman webinaarin sähkölentoliikenteen kehityksestä ammattilaisille, aiheesta kiinnostuneille sekä ilmailunharrastajille syksyllä 2023. Mitä sinä haluaisit tietää eVTOL lentolaitteiden kehityksestä? Lähetä kysymyksesi meille ennakkoon tästä ja huomioimme ne suunnitellessamme webinaarin ohjelmaa ja puhujia.  

bottom of page