top of page
Bangkok _ Thailand- 06_12_ 2019_Glass cockpit of aircraft instrument screen in the cockpit

Helikopterimittarilentäjän Kelpuutus IR (H)

Helikopterimittarilentäjän koulutus pitää sisällään teoriaa 150 tuntia ja lentokoulutusta yhteensä 55 tuntia. Teoriakoulutus on suoritettava 18 kuukauden kuluessa ja lentokoulutus teoriakokeiden voimassaoloaikana. Käytännössä kurssi on hyvä suorittaa yhtäjaksoisena koulutuksena, jolloin kesto on noin 3-4 kuukautta.

Kurssin jälkeen hakija saavuttaa kelpoisuuden lentää helikopterilla mittarilentosääntöjen mukaisesti 200 jalan ratkaisukorkeuteen saakka.

Suomessa helikopterin mittarilentokelpuutus edellytetään lähinnä lääkärihelikopteri-toiminnassa ja ulkomailla etenkin kuljetuslentotehtävissä mm. öljylautoille.

 

  • Teoriakoulutus 150 tuntia, joista 18 tuntia lähiopetuksena ja pääosa etäopetuksena

  • Lentokoululutus EC135 -helikopterin lentokoulutuslaitteella 45 tai 40 lentotuntia (kts. hyvitykset alla)

  • Lentokoulutus EC135 -helikopterilla 10 lentotuntia

  • Lentokoe noin 1 tunti EC135 -helikopterilla

  • Vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia

 

  • PPL(H) lupakirja ja yölentokelpuutus, tai CPL(H) -lupakirja

  • Hakijan on oltava suorittanut vähintään 50 tuntia matkalentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneella, TMG-moottoripurjelentokoneella, helikopterilla tai ilmalaivalla, ja niistä vähintään 10 tuntia, tai ilmalaivojen osalta 20 tuntia, on oltava suoritettu asianomaisen ryhmän ilma-aluksella.

  • EC135 -helikopterin tyyppikelpuutus tai hyväksytysti suoritettu EC135 -helikopterin tyyppikurssi (tarvittaessa SL Flight Training kouluttaa ennen kurssin alkua)

  • Lääketieteellinen kelpoisuusluokka 1

Mikäli hakijalla on helikopterin yölentokelpuutus, voidaan koulutus vähentää 50 tuntiin. Mikäli hakijalla on lentokoneiden mittarilentokelpuutus, voidaan lentokoulutus vähentää 10 tuntiin. Mahdolliset hyvitykset hakijalle määritetään aina henkilökohtaisesti erikseen.

bottom of page