top of page

PPL (H)

YKSITYISHELIKOPTERILENTÄJÄN LUPAKIRJA

Helikopteriyksityislentäjän, PPL(H), koulutus pitää sisällään teoriaa 110 tuntia ja lentokoulutusta yhteensä 45 tuntia Robinson R44 -helikopterilla.

PPL(H)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä helikopterissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa koulutuksessa käytetyllä helikopterityypillä.

 

  • Teoriakoulutus 110 tuntia, jotka opetetaan kaikki lähiopetuksena

  • Lentokoululutus R44 -helikopterilla 45 lentotuntia, joista 10 lentotuntia ovat yksinlentoja

  • Koulun ja viranomaisen teorialoppukokeet

  • Lentokoe 1 tunti R44 -helikopterilla (viranomainen vastaanottaa)

  • Vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia

  • Lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17 vuoden ikäinen

  • Vähintään lääketieteellinen kelpoisuusluokka 2 (ilmailulääkäri myöntää)

Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta kyseisen ilma-aluksen päällikkönä korkeintaan 6 tuntiin saakka. Mahdolliset hyvitykset hakijalle määritetään aina henkilökohtaisesti erikseen.

 

R44 -helikopteri on nelipaikkainen Suomessa yleinen yksityis- ja ansiolentotoiminnassa käytetty helikopterityyppi. R44 -helikopteri soveltuu erittäin hyvin alkeiskoulutukseen sen ollessa käsittelyominaisuuksiltaan sopiva oppilaalle. SL Flight Training suosittaa yksityislentäjän koulutuksen suorittamista nimenomaan kyseisellä helikopterityypillä.

 

Hakijan on hyvä tiedostaa helikopteriyksityislentämisen olevan paljon oppilaalta vaativaa ja kouluttautumisen kurinalaista. Lentäminen on monelle aluksi haastavaa, mutta palkitsevaa taidon kehittyessä koulutuksen edetessä.

Suomessa helikopteri mahdollistaa liikkumisen vapauden ja kohteiden saavuttamisen suoraan ilmasta. Laskeutumiseen vaaditaan maanomistajan lupa ja laskupaikkojen tulee olla riittäviä kooltaan. Yksityislentäjän lupakirjan saavuttamisen jälkeen on myös mahdollista jatko-opiskella helikopterilentäjän ammattiin.

bottom of page