top of page
Helicopter Medical Service

HELIKOPTERIANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJA / CPL(H)

Helikopteriansiolentäjän koulutus pitää sisällään liikennelentäjän teoriakoulutuksen, jolloin teoriaa on 750 tuntia ja lentokoulutusta 135 tuntia. Kurssi kestää 12 - 36 kuukautta. Kokopäiväisenä opiskeluna kesto on noin 1,5 vuotta oman aktiivisuuden mukaan.

Suomessa helikopterilentäjien suurin työllistäjä on Helsinki Citycopter ja esimerkiksi lääkärihelikopteritoiminta, jossa kohdataan ja avustetaan erilaisia onnettomuuden uhreja päivittäin. Ulkomailla helikopterilentäjien yleisin työllistäjä on helikopteriyhtiöt, jotka suorittavat tilauslentoja sekä matkustajakuljetuksia öljylautoille. Suomessa tehdään monimuotoisia työlentotehtäviä myös yksimoottorisella kalustolla.

Helikoptereiden työlentotehtävissä toiminta on liikkuvaa ja edellyttää lentäjältä matkustamista ja joustavuutta.

 

  • Kurssin ensimmäisessä vaiheessa annetaan yksityislentäjän tasoinen koulutus, 100 tuntia teoriaa ja 45 tuntia lentokoulutusta R44 helikopterilla. Teoriakoulutus lähi- tai etäopetuksena.

  • Toisessa vaiheessa annetaan lentokoulutus R44 -helikopterilla ja EC135 FTD3-tasoisella koulutuslaitteella yhteensä 95 lentotuntia, jolloin lentokoulutusta on yhteensä 135 tuntia.

  • Lentokoulutuksen yhteydessä opiskellaan helikopteriliikennelentäjän teoriakoulutus 650 tuntia, joka tehdään pääosin etäopetuksena.

  • Lopuksi suoritetaan viranomaisen teoriakokeet ja ansiolentäjän lentokoe.

  • Vaatimukset ovat koulutusohjelman vähimmäisvaatimuksia.

 

  • Lääketieteellinen kelpoisuusluokka 1 (ilmailulääkäri myöntää)

  • Vähintään 18 vuoden ikä ansiolentäjän lupakirjaa haettaessa

  • Soveltuvuus helikopteriliikennelentäjäksi (soveltuvuuskoe)

Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen ilman aikaisempaa lentokokemusta tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta kokemuksesta, kuitenkin korkeintaan a) 40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai; b) 50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on helikopterin yölentokelpuutus.

 

bottom of page