top of page

Hakeminen

Ammattilentäjän ja ammattihelikopterilentäjän koulutus SL Flight Training | Salpauslennossa kestää noin kaksi vuotta. Suoritetun koulutuskokonaisuuden jälkeen oppilaalla on CPL-lupakirja (Commercial Pilot Licence) ja ATPL-teoriat (Frozen Airline Transport Pilot Licence). Kiinteäsiipisten osalta oppilaalla on koulutuksen jälkeen myös  ME/IR (Multi-Engine/Instrument Rating) kelpuutuksin sekä MCC (Multi Crew Co-ordination).

Pääsyvaatimukset Ammattilentäjän ja Ammattihelikopterilentäjän Opintolinjoille:

  • Ylioppilastutkinto tai vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto 

  • Hyvä englanninkielen suullinen taito eli "working knowledge" (englanti on sekä työ- että koulutuskieli)

  • Hyvä matematiikan ja fysiikan ymmärrys

  • Normaali terveydentila

  • Nuhteeton tausta. Suojelupoliisilla teetettävässä turvallisuuselvityksessä ei saa ilmetä esteitä ammattilentäjäksi kouluttautumiseen ja lentoaseman airsidellä työskentelyyn

 

Hakijat käyvät ennen kurssin alkua läpi valintamenettelyn, jonka tarkoituksena on varmistaa henkilön soveltuvuus lentäjäksi.

Ennen koulutuksen aloittamista valitut käyvät läpi ilmailulääketieteen keskuksen lääketieteellisen kelpoisuusluokan 1 (CPL/ATPL) testauksen. Normaaliterveyden omaava henkilö läpäisee tämän testin.

 

Peruskoulutusvaiheen kesto on noin kaksi vuotta. Oppilaat vastaavat majoituksestaan ja matkakuluistaan itse.

Oppilaat tekevät sopimuksen koulutuksesta SL Flight Trainingin kanssa jolle myös kurssimaksu suoritetaan.

 

Oppilaat, joilla on suoritettuna jokin lupakirja ja/tai lupakirjaan liittyviä kelpuutuksia pyrimme sijoittamaan muille jo alkaneille kursseille. Suoritetuista lupakirjoista /kelpuutuksista hyvitetään kurssimaksussa.

 

Lataa hakukaavake täältä ja lähetä se täytettynä osoitteeseen info@salpauslento.fi.

 

Mahdolliset kysymykset kurssista voi osoittaa samaan sähköpostiosoitteeseen.

 

Oppilaat ovat SL Flight Training | Salpauslennossa suoritettavan ammattiopintolinjan osalta oikeutettuja Kelan opiskelijoille maksamaan opintotukeen. Ammattiopintolinjoillemme valitaan vain pieni määrä opiskelijoita, joilla on mahdollisuus työllistyä jo opintojen aikana erityyppisiin tehtäviin koulun ohella toimivassa lentoyhtiössä (Aerocom Aviation Oy).

 

bottom of page