top of page

MUUT KOULUTUKSET

Järjestämme monipuolisesti yksilöllistä ilmailualan koulutusta. Koulutustarjonnastamme löytyy mm. erilaisia tyyppikursseja, lennonopettajien kertausseminaareja (FI/IRI/TRI/CRI refresher) sekä DL -etäopetuksia. Meillä voit suorittaa myös yksityislentäjän lupakirjan tai erilaisia kelpuutuksia jo olemassa olevaan lentolupakirjaasi. Koulutamme niin lentokoneilla kuin helikoptereillakin. Eri kursseille on mahdollista hakeutua täysin ilman lentokokemusta, tai jo kokeneelle lentäjälle hyvitetään kurssin vaatimuksista jo olevan lentokokemuksen mukaisesti.

 

Laaja osaaminen takaa erinomaisen tuloksen.

YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA / PPL

 

Yksityislentäjän koulutus on ensimmäinen askel kohti harrastusta ilmailun parissa, tai kohti ammatti- tai liikennelentäjän uraa. Yksityislentäjän lupakirja (Private Pilot License - PPL) oikeuttaa lentämään  päiväolosuhteissa ja vaaditut sääminimit täyttävässä säässä. Lupakirjaa voidaan täydentää erilaisilla kelpuutuksilla, kuten yö-, vesi- tai mittarilentokelpuutuksilla.

Lue lisää

ANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJA / CPL

Ansiolentäjän lupakirja (Commercial Pilot License - CPL) oikeuttaa haltijansa toimimaan lentäjänä kaupallisessa lentotoiminnassa. Jotta voisit osallistua ansiolentokurssille, sinulla tulee olla yksityislentäjän lupakirja ja yölentokelpuutus. Suurin osa lentoyhtiöistä vaatii myös liikennelentäjän teoriakurssin ja ohjaamoyhteistyökoulutuksen suorittamisen ennen töihin pääsyä. Voit myös edetä lennonopettajaksi käymällä tähän vaaditun koulutuksen.

Lue lisätietoja

MITTARILENTOKELPUUTUS / IR

 

Mittarilentokelpuutus (Instrument Rating - IR) antaa haltijalleen mahdollisuuden lentää mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti ja näkölento-olosuhteita huonommassa säässä. Vaatimuksena kurssin aloittamiseksi on vähintään yksityislentäjän lupakirja ja yölentokelpuutus. Koulutuksen kesto on noin viisi kuukautta.

Lue lisätietoja
YKSITYISHELIKOPTERILENTÄJÄN LUPAKIRJA / PPL(H)

Helikopteriyksityislentäjän, PPL(H), koulutus pitää sisällään teoriaa 110 tuntia ja lentokoulutusta yhteensä 45 tuntia Robinson R44 -helikopterilla. PPL(H)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä helikopterissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa koulutuksessa käytetyllä helikopterityypillä.

Lue lisätietoja
HELIKOPTERIANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJA / CPL(H)

Salpauslennon helikopteriansiolentäjän koulutus pitää sisällään teoriaa 750 tuntia ja lentokoulutusta yhteensä 135 tuntia. Kokopäiväisenä opiskeluna kesto on noin 1,5 vuotta.

Lue lisätietoja
HELIKOPTERIMITTARILENTÄJÄN KELPUUTUS / IR(H)

Kurssin jälkeen hakija saavuttaa kelpoisuuden lentää helikopterilla mittarilentosääntöjen mukaisesti 200 jalan ratkaisukorkeuteen saakka. Koulutus pitää sisällään teoriaa 150 tuntia ja lentokoulutusta yhteensä 55 tuntia.

Lue lisätietoja
HELIKOPTERITYYPPIKOULUTUKSET
Tarjoamme tällä hetkellä  tyyppikoulutusta mm. R44, EC120B sekä EC135 helikopterityyppeihin.
Lue lisätietoja

LENNONOPETTAJIENKERTAUSSEMINAARIT

Opettajakertausseminaarilla kerrataan lennonopetukseen liittyviä asioita voimassaolevan tai vanhentuneen lennonopettajakelpuutuksen (FI/IRI) uusimiseksi. Kurssin kesto on kaksi päivää ja se järjestetään viikonloppuisin, tällä hetkellä kaksi kertaa vuodessa toukokuun ja marraskuun loppupuolella. Teoriaopetusta on 10-12 tuntia.

Lue lisätietoja

OHJAAMOYHTEISTYÖKOULUTUS, MCC

Ohjaamoyhteistyökurssilla (MCC - Multi-Crew Co-operation) oppilas oppii toimimaan ohjaamomiehistönä koneessa, jossa on usean ohjaajan miehistö. Kurssi sisältää 25 tuntia teoriaa ja 20 tunnin simulaattoriharjoitteluosuuden.

LENTOLIIKENTEEN SÄHKÖISTYMINEN JA URBAN AIR MOBILITY

SL Flight Training | Salpauslento on kansainvälisesti mukana lentoliikenteen innovaatioiden ja sähkölentämisen kehitystyössä alan edistämiseksi Pohjoismaissa. Tavoitteenamme on lisätä  tulevaisuuden sähkölentoliikenteeseen keskittynyttä tietoisuutta ja ymmärrystä, sekä olla mukana rakentamassa ilmailun murrokseen liittyvää koulutusta. Lue lisätietoja

bottom of page