top of page

HELIKOPTERIAMMATTILENTÄJÄN OPINTOLINJA (AOL)

Helikopteriansiolentäjän / CPL (H) koulutus pitää sisällään liikennelentäjän teoriakoulutuksen, jolloin teoriaa on 750 tuntia ja lentokoulutusta 135 tuntia. Kurssi kestää n. 18 kuukautta. Kokopäiväisenä opiskeluna kesto on noin 1,5 vuotta oman aktiivisuuden mukaan. Koulutus antaa valmiudet työskennellä helikopterilentäjänä kaupallisessa lentotoiminnassa tai erityislentotyössä. Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus myös erikoistua HEMS -toimintaan tarvittavan lentokokemuksen ja jatkokoulutuksen jälkeen.

SL Flight Training | Salpauslento on Kelan hyväksymä oppilaitos, joten opintolinjalle hyväksytty ammattilentäjäoppilas on oikeutettu toisen asteen koulutuksen opintotukiin.

 

Suomessa helikopterilentäjien suurimpia työllistäjiä ovat Helsinki Citycopter sekä lääkärihelikopteri / HEMS -toiminta, jossa kohdataan ja avustetaan erilaisia onnettomuuden uhreja päivittäin. 

 

Ulkomailla helikopterilentäjien yleisin työllistäjä on helikopteriyhtiöt, jotka suorittavat tilauslentoja sekä esimerkiksi matkustajakuljetuksia öljylautoille. Suomessa tehdään monimuotoisia työlentotehtäviä myös yksimoottorisella kalustolla.

Helikoptereiden työlentotehtävissä toiminta on liikkuvaa ja edellyttää lentäjältä matkustamista ja joustavuutta.

 

  • Kurssin ensimmäisessä vaiheessa annetaan yksityislentäjän tasoinen koulutus, 100 tuntia teoriaa ja 45 tuntia lentokoulutusta R44 helikopterilla. 

  • Toisessa vaiheessa annetaan lentokoulutus R44 -helikopterilla ja EC135 FTD3-tasoisella koulutuslaitteella, jolloin lentokoulutusta on yhteensä 135 tuntia.

  • Lentokoulutuksen yhteydessä opiskellaan helikopteriliikennelentäjän teoriakoulutus 650 tuntia. 

  • Lopuksi suoritetaan viranomaisen teoriakokeet ja ansiolentäjän lentokoe.

  • Vaatimukset ovat koulutusohjelman vähimmäisvaatimuksia.

  • Lääketieteellinen kelpoisuusluokka 1 (ilmailulääkäri myöntää)

  • Vähintään 18 vuoden ikä ansiolentäjän lupakirjaa haettaessa

  • Soveltuvuus helikopteriliikennelentäjäksi (soveltuvuuskoe)

Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen ilman aikaisempaa lentokokemusta tai PPL(H)-lupakirjan haltijana. PPL(H)-lupakirjan haltijalle hyvitetään 50 prosenttia asiaankuuluvasta kokemuksesta, kuitenkin korkeintaan a) 40 tuntia, joista korkeintaan 20 tuntia saa olla koululentoa, tai; b) 50 tuntia, joista enintään 25 tuntia saa olla koululentoa, jos hakijalla on helikopterin yölentokelpuutus.

Ammattihelikopterilentäjän koulutusohjelman jälkeen on mahdollisuus työllistyä monipuolisesti helikopterioperaattoreille Suomessa tai ulkomailla. Kouluttamiamme helikopterilentäjiä työskentelee mm. Helsinki Citycopterin, FinHEMSin ja Heliwestin palveluksessa.

Koulutuksen hinta: 161 200 €  (Sis.Alv.)

Mahdolliset kysymykset koulutuksesta voi osoittaa SL Flight Trainingin email-osoitteeseen info@salpauslento.fi.

Ammattilentäjän Opintolinjalle voi hakea vuoden ympäri, opinnot alkavat yleensä syksyllä, mutta koulutuksen aloittaminen on joissakin tapauksissa mahdollista myös räätälöidysti kesken lukukauden.

Lisää tietoa hakemisesta ja oppilasvalinnoista löydät sivulta hakeminen.

bottom of page