Salpauslento - SL Flight Training
Kouluttaudu helikopterilentäjäksi Kouluttaudu helikopterilentäjäksi Kouluttaudu helikopterilentäjäksi Kouluttaudu helikopterilentäjäksi

Koulutus

Helikopteriyksityislentäjä, PPL(H)

Perustiedot

Salpauslennon helikopteriyksityislentäjän, PPL(H), koulutus pitää sisällään teoriaa 110 tuntia ja lentokoulutusta yhteensä 45 tuntia Robinson R44 -helikopterilla.

PPL(H)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä helikopterissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa koulutuksessa käytetyllä helikopterityypillä.

Kurssin sisältö

  • Teoriakoulutus 110 tuntia, jotka opetetaan kaikki lähiopetuksena
  • Lentokoululutus R44 -helikopterilla 45 lentotuntia, joista 10 lentotuntia ovat yksilentoja
  • Koulun ja viranomaisen teorialoppukokeet
  • Lentokoe 1 tunti R44 -helikopterilla (viranomainen vastaanottaa)
  • Vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia

Pääsyvaatimukset

  • Lupakirjan hakijan on oltava vähintään 17 vuoden ikäinen
  • Vähintään lääketieteellinen kelpoisuusluokka 2 (ilmailulääkäri myöntää)

Hakijalle, jolla on muun ilma-alusryhmän lentolupakirja, ilmapalloja lukuun ottamatta, hyvitetään 10 prosenttia kokonaislentoajasta kyseisen ilma-aluksen päällikkönä korkeintaan 6 tuntiin saakka. Mahdolliset hyvitykset hakijalle määritetään aina henkilökohtaisesti erikseen.

Koulutuskalusto

R44 -helikopteri on nelipaikkainen Suomessa yleinen yksityis- ja ansiolentotoiminnassa käytetty helikopterityyppi. R44 -helikopteri soveltuu erittäin hyvin alkeiskoulutukseen sen ollessa käsittelyominaisuuksiltaan sopiva oppilaalle. Salpauslento suosittaa yksityislentäjän koulutuksen suorittamista nimenomaan kyseisellä helikopterityypillä.

Salpauslennolla on käytössään vuosimallia 2017 oleva R44 -helikopteri, joka varustettu erittäin nykyaikaisesti, mm. lasiohjaamolla, autopilotilla ja erinomaisella suunnistuslaskimella tuoden nykyajan helikopterialkeiskoulutukseen. Koulutuksessa käytetään myös perinteisesti varustettuja R44 -helikoptereita. Jokainen muu helikopterityyppi vaatii aina oman erillisen tyyppikoulutuksensa.

Helikopterilentäminen

Hakijan on hyvä tiedostaa helikopteriyksityislentämisen olevan paljon oppilaalta vaativaa ja kouluttautumisen kurinalaista. Lentäminen on monelle aluksi haastavaa, mutta palkitsevaa taidon kehittyessä koulutuksen edetessä.

Suomessa helikopteri mahdollistaa liikkumisen vapauden ja kohteiden saavuttamisen suoraan ilmasta. Laskeutumiseen vaaditaan maanomistajan lupa ja laskupaikkojen tulee olla riittäviä kooltaan. Yksityislentäjän lupakirjan saavuttamisen jälkeen on myös mahdollista jatko-opiskella helikopterilentäjän ammattiin.