Salpauslento - SL Flight Training
Kouluttaudu helikopterilentäjäksi Kouluttaudu helikopterilentäjäksi Kouluttaudu helikopterilentäjäksi

Koulutus

Helikopteriammattilentäjän työstä

Työnkuva

Alalle hakeutuvan on hyvä tiedostaa helikopteriammattilentäjän työn olevan erittäin vaativaa ja kurinalaista. Suomessa suurin helikopteriammattilentäjien työllistäjä on lääkärihelikopteritoiminta, jossa kohdataan ja avustetaan erilaisia onnettomuuden uhreja päivittäin. Hälytyslähtöjä on paljon kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Yhdessä tukikohdassa voi olla 2000-3000 hälytystä vuodessa. Helikoptereiden työlentotehtävissä toiminta on liikkuvaa ja edellyttää lentäjältä matkustamista ja joustavuutta. Helikopterilentäjältä edellytetään hyvää yhteistoimintakykyä lentojen tilaajien, asiakkaiden ja muun miehistön kanssa.

Jatkuvasti päivystävät lääkärihelikopterit sijoittuvat seitsemälle paikkakunnalle Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle, Kuopioon, Ouluun, Rovaniemelle ja Maarianhaminaan. Kussakin tukikohdassa palvelee 6-8 ohjaajaa. Tukikohdista Rovaniemellä toiminta on usean ohjaajan toimintaa, jossa on työtehtäviä myös perämiehelle. Lääkärihelikopterin miehistönä on yleensä ohjaaja(t), lääkäri ja lentoavustaja-ensihoitaja, joiden välillä keskinäisen yhteistyön tulee eri tilanteissa aina sujua nopeasti ja saumattomasti, päivällä ja yöllä.

Koulutusvaatimukset

Usean ohjaajan helikopteritoiminta perämiehenä edellyttää liikennelentäjän koulutusta ja mm. mittarilentokelpuutusta sekä yhtiön sisäistä koulutusta. Yhden ohjaajan lääkärihelikopteritoiminta edellyttää liikenne- tai ansiolentäjän koulutuksen lisäksi mm. vähintään tuhannen tunnin päällikkölentokokemusta ja mittarilentokelpuutusta sekä yhtiön sisäistä koulutusta. Yhden ohjaajan vaativa lentotoiminta ei tule olemaan ensimmäinen työtehtävä helikopterilentäjälle, sillä vaadittavaa lentokokemusta ja taitoa on saatava ensin muista tehtävistä.

Työllistymisvaihtoehdot

Suomessa erilaisia helikoptereiden työlentotehtäviä ovat sähkölinjojen kuvaukset ja tarkastukset, niiden raivaus, erilaiset nostotyötehtävät, metsän lannoitus, ilmakuvaus, yleisölennätykset, poronhoitoon liittyvät lennot, matkustajien kuljetustehtävät sekä muut pienimuotoiset lentotehtävät. Työlentotehtävissä edellytetään ansiolentäjän lupakirjaa ja tyyppikelpuutusta käytettävään helikopterityyppiin, sekä mahdollisesti työlentokoulutusta/yhtiön koulutusta.

Ulkomailla varsin kiinnostava ja säännönmukainen helikopterilentäjän työtehtävä on matkustajien kuljetukset öljylautoille monimoottorihelikopterikalustolla. Työtä tehdään laajalti ja lähimmät työpisteet ovat Pohjanmerellä. Tässä toiminnassa perämieheltä edellytetään hakeutumisvaiheessa liikennelentäjän koulutusta ja mittarilento-kelpuutusta.

Rajavartiolaitos ja puolustusvoimat rekrytoivat nykyisin omat ohjaajansa ilmavoimien Lentoreserviupseerikurssin kautta. Lisätietoja käytännön työstä ja työmahdollisuuksista antavat toimintaa operoivat lentoyhtiöt.