Salpauslento - SL Flight Training
Ammattilentäjän Opintolinja
Ammattilentäjän Opintolinja
Ammattilentäjän Opintolinja
Ammattilentäjän Opintolinja

Koulutus

Hakeminen ja oppilasvalinnat

Hakukaavake

Hakukaavakkeen opintolinjalle löydät tästä linkistä.

Lähetä täytetty hakemus osoitteeseen: Salpauslento Oy, Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki.

Lisätietoja lentäjäkoulutuksestamme saat nettisivuiltamme tai ottamalla yhteyttä toimistoomme. Voit myös sopia henkilökohtaisen tapaamisen koulutuksesta vastaavien henkilöidemme kanssa (yhteystiedot sivun lopussa).

Perusvaatimukset

Lentäjäopintoihin hakeaksesi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias. Varsinaista yläikärajaa ei ole. Vaadittu koulutustaso on ylioppilastutkinto tai muu toisen asteen koulutus ja lisäksi riittävä englannin kielen taito.

Ennen koulutuksen aloittamista valitut käyvät läpi ilmailulääketieteen keskuksen lääketieteellisen kelpoisuusluokan 1 (CPL/ATPL eli ammattilentäjät) tai kelpoisuusluokan 2 (PPL eli yksityislentäjät) testauksen. Normaaliterveyden omaavat henkilöt läpäisevät nämä tarkastukset.

Hakijat käyvät läpi valintamenettelyn, jonka tarkoituksena on varmistaa henkilön soveltuvuus lentäjäksi. Soveltuvuuskokeet lentokone- tai helikopteriammattilentäjän koulutusta varten pitävät sisällään mm. koordinaatio- ja muistitestejä, psykologisia testejä sekä haastatteluja. Kaksipäiväiset valintakokeet ovat karsivat.

Koulutus

Itse lentokoulutuksen aikana arvioidaan oppilaan taitojen kehittymistä siten, että vaativaan koulutusvaiheeseen ei edetä liian aikaisin ja tarvittaessa annetaan lisäkoulutusta. Oppilaan on saavutettava riittävä taitotaso mm. yksinlentoa varten, koulutuskurssin mukaista tavoitetta varten tai ammattilentäjän pätevyyttä varten. Valintakokeista huolimatta ei tavoitteiden saavuttamista voida ennustaa eikä antaa takuuta tietyn taitotason saavuttamisesta. Salpauslennossa opintoja on ollut tarve keskeyttää näistä syistä vain erittäin harvoin.

Hyväksytysti suoritetun koulun teoria- ja lentokoulutuksen lisäksi oppilas suorittaa Salpauslento Oy:n suosituksesta sekä teorian että lennon osalta myös viranomaiskokeet kyseisen lupakirjan/kelpuutuksen myöntämistä varten. Ilmailuviranomaisen teoriatentit ja lentokokeen vastaanottaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Yhteystiedot

Toimisto: info@salpauslento.fi, 010 8322 300
Lentokonekoulutus: tero.paassola@salpauslento.fi
Helikopterikoulutus: antti.pesari@salpauslento.fi, 050 456 2550
Hakemus Ammattilentäjän Opintolinjalle