Salpauslento - SL Flight Training
Liikennelentäjä

Koulutus

Liikennelentäjä, ATPL

Liikennelentäjän kurssi on jatkomahdollisuus ansiolentäjän lupakirjan suorittaneille. Koulutus antaa tarvittavat teoriatiedot liikennelentäjän lupakirjan (Airline Transport Pilot License - ATPL) saamiseksi sekä valmiudet toimia perämiehen tehtävissä kaupallisessa reittilentoliikenteessä.

Kurssin kesto täysipäiväisenä opiskeluna on noin neljä kuukautta. Koulutukseen sisältyy noin 350 tuntia teoriaa, lentoja ei liikennelentäjäkurssiin kuulu. Pääsyvaatimus teoriakurssille on voimassaoleva CPL-lupakirja ja mittarilentokelpuutus.

Itse liikennelentäjän lupakirjan saamiseksi vaaditaan lisäksi mm. vähintään 1 500 lentotunnin kokemus lentokoneen ohjaajana, josta vähintään 500 tuntia on lennetty monimoottorisella lentokoneella lentotoiminnassa, jossa lentokoneen käsikirjan tai ilmailumääräysten mukaan vaaditaan vähintään kahden ohjaajan miehistö ja 200 tunnin kokemus lentokoneen päällikkönä. Lentoyhtiöt vaativat töihin hakevilta perämiehiltä ansiolentäjän lupakirjan (CPL) ja lisäksi hyväksytysti suoritetun liikennelentäjän teoriakurssin eli niin sanotun Frozen ATPL:n.

Huomioi, että järjestämme myös ositettuja kursseja, joissa sama kurssi sisältää sekä CPL (ansiolentäjä) että ATPL (liikennelentäjä) koulutuksen. Tällöin pääsyvaatimuksena kurssille on PPL-lupakirja ja mittarilentokelpuutus.

Lisätietoja lentokoulutuksestamme saat toimistostamme.